ZESPÓŁ PORADNI NR 3: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6  oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

 ul. Młodej Polski 30   tel./fax  81 741 09 30     501 37 00 90

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych –pedagogicznych oraz logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców na terenie przedszkola; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców w poradni i na terenie placówki.   

  

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

– organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE , MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- wspieranie rodzin dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, udzielanie tym rodzinom wsparcia psychicznego i materialnego, objęcie pomocą dzieci z rodzin alkoholowych, wskazywanie miejsc udzielających pomoc, poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych.

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI C. FREINETA - REGION LUBLIN

- udział rodziców i dzieci z przedszkola w corocznych organizowanych przez Stowarzyszenie Wielopokoleniowych Spotkaniach Twórców Arcydzieł pod hasłem Polska sztuka ludowa naszym dziedzictwem; wykonywanie rożnych prac plastycznych na prowadzonych warsztatach dla dzieci i dorosłych; przygotowywanie i prezentacja ekspozycji wytworów dziecięcych promujących przedszkole w czasie trwających spotkań, prezentowanie części artystycznej ( tańce i piosenki ludowe) przygotowanej przez nauczycielki i dzieci, prowadzenie warsztatów dla dzieci przez nauczycielki z naszego przedszkola

- organizowanie na terenie naszego przedszkola warsztatów twórczych dla nauczycieli z całego Lublina przez zarząd PSAPC.F

 

DZIELNICOWY DOM KULTURY SM "CZECHÓW"

- udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, wokalnych, teatralnych; udział w warsztatach, seansach filmowych i teatralnych, spotkaniach i innych formach imprez organizowanych przez dyrekcję i pracowników Domu Kultury; uczestnictwo dzieci w zajęciach taneczno – baletowych i innych formach zajęć dodatkowych proponowanych w DDK. 

- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

FILIA NR 29 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO 

- uczestnictwo dzieci w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach i koncertach organizowanych na terenie czytelni  i biblioteki

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wspólne wypożyczanie książek

 

SZKOŁY  PODSTAWOWE: NR 34 IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO oraz NR 5 IM. W. ŁOKIETKA

- udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, uroczystościach, przedstawieniach, przeglądach,  spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, udział w Dniach Otwartych Szkoły

- zapraszanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów na spotkania i uroczystości przedszkolne

- udział nauczycieli w pasowaniu wychowanków przedszkola na uczniów szkoły

 

GALERIA TWÓRCÓW LUDOWYCH

- uczestnictwo dzieci w warsztatach plastycznych , rozwijanie zainteresowania sztuką ludową  poprzez udział w spotkaniach z twórcami ludowymi i wspólne wykonywanie prac

- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci

LUBELSKA SZKOŁA SUPER BABCI I SUPER DZIADKA

- oglądanie przedstawień teatralnych przygotowanych przez grupę teatralną "Bajarka"

- udział dzieci w warsztatach plastyczno – technicznych prowadzonych przez członkinie Lubelskiej Szkoły Superbabci i Superdziadka

DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

- przygotowywanie i prowadzenie spotkań metodycznych i lekcji otwartych dla nauczycieli

- wspieranie nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego; rozwijaniu umiejętności metodycznych i wychowawczych; działaniach innowacyjnych

- uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach, uroczystościach oraz porankach muzycznych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola

 

              

 

 

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna