Miło nam poinformować Państwa, że podczas II Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie,
który odbył się 7 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka
Sienkiewicza,

Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Żuk wręczył Miejskie Certyfikaty

„Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym jednostkom oświatowym
wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach
prozdrowotnych wśród których znalazło się Przedszkole nr 56 w Lublinie

 

        

 

Głównym celem programu Szkoła Promująca Zdrowie jest tworzenie środowiska
sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej oraz wspieranie
rozwoju kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Nagrodzone placówki podejmują systematyczne i kompleksowe działania w każdym
z wymiarów zdrowia –  zdrowia fizycznego, w tym zdrowego odżywiania, aktywności
fizycznej i bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego, w tym emocjonalnego i umysłowego oraz
zdrowia społecznego opierającego się głównie na prawidłowych relacjach międzyludzkich.
Do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przyjmowane są szkoły,
przedszkola i placówki, które potrafią wykazać się działaniami prozdrowotnymi
podejmowanymi w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją
i zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.
Bardzo istotnym punktem uroczystości było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy
Gminą Lublin a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
mające na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw sprzyjających rozwijaniu zdrowego stylu
życia.
Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie włączali się do działań w
ramach Promocji Zdrowia w Przedszkolu nr 56 za wspieranie naszych działań
edukacyjnych na rzecz dzieci i zapraszamy do dalszej współpracy.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna