Tydzień Aktywności Twórczej

„ Znam, rozumiem
i kontroluje swoje emocje”

Wyrażamy swoje emocje poprzez działania twórcze.

23 kwietnia – 30 kwietnia 2019r.

I dzień – 23 kwietnia (wtorek)
„Dziecięcy świat filmu” - edukacja filmowa dzieci.
Tego dnia odbyło się spotkanie wszystkich przedszkolaków, podczas którego dzieci
obejrzały film o przygodach zabawnych pajączków pt.: „Pani Pajączkowa i jej wesoła
gromadka”. Na podstawie wydarzeń z życia rodziny pajączków dzieci miały okazję
zrozumieć co znaczą takie wartości jak : miłość, rodzina. Celem edukacji filmowej było
rozpoznawanie i nazywanie pozytywnych i negatywnych emocji oraz kształtowanie
wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w sposób naturalny wczuwały się
w emocje bohaterów oraz potrafiły o nich rozmawiać.

II dzień – 24 kwietnia (środa)

W drugim dniu Tygodnia Aktywności Twórczej odbyły się zajęcia dla grup
młodszych (I,II,IV) i starszych (III,V,VI, VII) pt. „W świecie muzyki” - zabawy
muzyczne z elementami muzykoterapii, prowadzone przez p. Ewę i p. Beatę.
Muzyka wywołuje w nas różne emocje, przykład pięknej muzyki, który miał
wzbudzić w dzieciach przeżycia emocjonalne. Dzieci miały za zadanie rozpoznać
charakter utworu muzycznego, rozwijały poczucie rytmu, grały na kartce papieru
jak na instrumencie, doskonaliły percepcje słuchową. Aktywnie brały udział w
improwizacji muzyczno-ruchowej. Celem wspólnych zabaw było wzbudzenie
radosnej atmosfery.

III dzień – 25 kwietnia (czwartek)

Praca w grupach.
„Trening twórczości” - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.
Poprzez pracę plastyczne nauczycielki zainspirowały dzieci do wyrażenia różnych emocji.
Uczucia były wyrażane za pomocą koloru, odpowiedniej formy plastycznej. Poprzez takie
działanie rozwija się twórczość dziecięca, kreatywność i wyobraźnia. Pracę plastyczne
dostarczyły dzieciom wiele emocji, a szczególnie satysfakcji i zadowolenia. Wszystkie
pracę zostały zaprezentowane na holu przedszkolnym

IV dzień – 26 kwietnia (piątek)

Praca w grupach
W czwartym dniu nauczycielki w grupach prowadziły zajęcia pt.: „Przez zmysły poznaję
świat i siebie” - zabawy rozwijające zmysły dziecka z wykorzystaniem integracji
sensorycznej. Dzieci doświadczały swoich zmysłów poprzez różnorodne materiały i

zabawy. Celem zajęć było stymulowanie zmysłów, usprawnienie koordynacji wzrokowo-
ruchowej i słuchowo-ruchowej.

V dzień – 30 kwietnia (wtorek)


„Zabawy na dobry humor” - zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe przygotowane
przez nauczycielki.
Dzień ten był również okazją do nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi
grupami, ponieważ dzieci z poszczególnych grup brały udział w zabawach
przygotowanych przez inne nauczycielki.
Zabawa stanowiła doskonałą okazję do przeżywania różnych emocji, wyrażania emocji
oraz dostrzegania i współodczuwania emocji z innymi.
Poprzez wspólne działanie i współdziałanie stworzono okazję do ekspresji ruchowej
kształtowano umiejętności współpracy, współdziałania oraz budowania pozytywnych
relacji między dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna