„Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

 

Wykład Nauczyciel Szkolenie - Darmowa grafika wektorowa na Pixabay

 

 


Szanowni Rodzice,

w imieniu Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30.

Podczas konferencji zostaną przybliżone rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji,

aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

 

Program konferencji:
16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się
z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś - profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Link do konferencji:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna