RAMRD.png

8.00 – 8.30 Zabawy swobodne i kreatywne przy niewielkim udziale nauczyciela według zainteresowań
dzieci; ćw. poranne.
8.30 – 8.40 Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka; przygotowanie do
śniadania.
8.40 – 8.50 Śniadanie
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego
przyjętym w placówce wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.
10.00 – 10.15 Czynności samoobsługowe, organizacyjne. II Śniadanie.
10.15 – 10.30 Zabawy swobodne i twórcze przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.30 – 11.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery,
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze (w przypadku
nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali).
11.30 – 11.40 Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka; przygotowanie do obiadu;
11.40 – 12.15 Obiad, czynności higieniczne
12.15 – 13.00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Realizacja indywidualnych
programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.
13.00 – 13.30 Zabawy matematyczne („klub matematyka”), plastyczne („klub malarza”), teatralne („klub
małego aktora”), kreatywne („klub kreatywnego przedszkolaka”), popołudnie z bajką („klub małego
czytelnika”)
13.30 – 14.00 Czynności samoobsługowe, organizacyjne; przygotowanie do podwieczorka
Podwieczorek.
14.00 – 15.00 Zabawy tematyczne, swobodne, kreatywne, ćw. relaksacyjne. Prace porządkowe. Rozchodzenie
się dzieci.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna