RAMRD.png

7.00 – 8.00 Zabawy swobodne i przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.20 Ćwiczenia poranne
8.20 – 8.30 Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka;
przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie
8.50 – 9.00 Czynności higieniczne – mycie zębów.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z programem wychowania
przedszkolnego przyjętym w placówce wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach
rozwojowych.
10.00 – 10.15 Czynności samoobsługowe, organizacyjne. II Śniadanie.
10.15 – 10.30 Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela/ zajęcia dodatkowe
10.30 – 11.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery,
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze (w przypadku nieodpowiedniej
pogody – gry i zabawy ruchowe w sali).
11.30 – 11.45 Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka;
przygotowanie do obiadu.
11.45 – 12.15 Obiad
12.15 – 12.30 Czynności higieniczne
12.30 – 13.00  Realizacja indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju
dziecka, praca z dzieckiem zdolnym,

13.00 – 13.30 Zabawy dydaktyczne / Zabawa w klubach zainteresowań: klub czytelnika -
popołudnie z bajką, klub sprytnej rączki, klub mądrej główki, klub sportowca, klub oswajania
emocji
13.30 – 13.45 Czynności samoobsługowe, organizacyjne; przygotowanie do
podwieczorka
13.45 – 14.00 Podwieczorek
14.00 – 16.00 Zabawy swobodne i przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy
badawcze, ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, ćw. relaksacyjne, słuchanie
muzyki, zabawy twórcze. Prace porządkowe.

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna