Przedszkole nr 56 w Lublinie to placówka publiczna zlokalizowana w dzielnicy Czechów Południe na osiedlu im. St. Moniuszki. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, piętrowym przy ul. Kurantowej 3, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 34. Ograniczeniem jest brak windy dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Budynek przedszkola otoczony jest pasem zieleni, w którego centrum znajduje się duży plac zabaw z trzema piaskownicami i ekologicznym sprzętem terenowym, posiadającym certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Przedszkole nr 56:

-  dysponuje 159 miejscami,

-  jest 7 oddziałowe,

- oferuje wyżywienie własne – smaczne, zdrowe, domowe posiłki przygotowane w kuchni przedszkolnej,

- prowadzi nieodpłatne zajęcia dodatkowe: religia, nauka języka  angielskiego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna o charakterze profilaktycznym, zajęcia muzyczne z rytmiką,

 - otacza dzieci potrzebujące opieką logopedyczną (zajęcia na terenie placówki) i psychologiczno-pedagogiczną (punkty konsultacyjne ze specjalistami, obserwacje dzieci z  upoważnienia rodziców, prelekcje, konsultacje indywidualne, spotkania warsztatowe),

- zapewnia realizację bezpłatnej postawy programowej oraz zajęcia dodatkowe prowadzone  przez nauczycielki z poszczególnych oddziałów w tzw. klubach zainteresowań, m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, badawcze i inne,

- realizuje własny program wychowawczy i profilaktyczny oraz własne programy edukacyjne, opracowane przez nauczycielki przedszkola,

- należy do miejskiej sieci placówek promujących zdrowie i realizuje zadania z tego zakresu we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi realizację zadań przedszkola.

 

     Naszą misją jest stworzenie dziecku bezpiecznych warunków zapewniających jego wszechstronny rozwój oraz dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych. Jesteśmy zespołem  przyjaznym dziecku, realizującym koncepcję przedszkola otwartego, związanego z rodziną i środowiskiem lokalnym. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, kompleksową opiekę, bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, a także monitorowanie i analizę poziomu zadowolenia dzieci i rodziców, traktowanie potrzeb wychowanków jako priorytetu naszych działań. Przedszkole nasze wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu, szacunku i empatii dla ludzi, a także zwierząt. Wspierając Rodziców w wychowaniu dziecka już dziś myślimy o tym, jakie ono będzie za kilka czy kilkanaście lat. Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez większego wysiłku, bez dużego stresu osiągały sukcesy, ale też by umiały radzić sobie z niepowodzeniami. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tańczyły, śpiewały i recytowały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy; by były szczęśliwe i otwarte na świat, a nade wszystko, by dobrze się bawiły! 

 

     DSC04771     DSC04778

     DSC04781     DSC04783

     DSC04786a     DSC04789

     DSC04792     DSC04801

     

     

     

Powered by joomla.

Kontakt

Przedszkole nr 56

ul. Kurantowa 3

tel.:   81 741-31-96

20-838 Lublin

Więcej

 

Inne

logo bip2 

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula Informacyjna